WAAR REPETEREN WIJ?

Elke dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.30 uur

in Basisschool De Brandaris, Frieslandlaan 4 te Haarlem.


BESTUURSLEDEN

Remco Plu    (voorzitter)            023-526 36 19    e-mail

Lous Wubs    (secretaris)            023-536 36 34    e-mail

Hans Alberts (penningmeester)   023-561 32 28    e-mail


LID WORDEN, OF EERST KENNISMAKEN

Dat kan allebei! Je bent bij ons aan het goede adres als je je wilt bezighouden met amateurtoneel in de ruimste zin van het woord. Ook mensen die achter de schermen iets willen betekenen (o.a. grime, decorbouw, licht en geluid, enz.) zijn van harte welkom. Neem contact op met één van de bestuursleden, zij zullen je graag gastvrij verwelkomen.


DONATEUR WORDEN

Het donateurschap van onze vereniging is € 15,- per jaar. Een donateur wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvangt per voorstelling 1 gratis toegangskaart. Wat betekent u voor ons? Een vaste groep donateurs betekent voor de vereniging een solide financiële basis. Dit is een flinke ruggesteun bij het maken van meerjarenplannen! Meldt u aan bij één van de bestuursleden.